21.yüzyıl becerileri için en etkin oluşumlar: “Kod okur-yazarlığı” ve “FLL”

“Bir çok insana göre, dijital devrim henüz başlamadı bile! Önümüzdeki 10 yılda büyük değişikliklere şahit olacağız. Herkesin kodlamayı öğrenmesinde fayda var.” – Eric Schmidt

Geleneksel eğitim-öğretim anlayışında temel olan öğretmen odaklı ders anlatım sürecinde dikkatle dinleyen, not alan ve verilen alıştırmaları yapan öğrenciler vardır. Çoğunlukla da sürecin kalitesi değil işin tamamlanmasıdır odak noktası. Öğrenme odaklı bir sınıfta ise süreç gözlemlemek için çok değerlidir. Öğrenciler kişisel öğrenme hedefleri olan, bilgi ve becerilerini geliştirmeye odaklanan ve özdeğerlendirme yapabilen öğrenenlerdir. Öğrencilerin Üst-bilişlerini etkinleştirerek bilgi okuryazarı, eleştirel düşünen, neden sonuç ilişkisi kurabilen, yaratıcı düşünen ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen bireyler olabilmeleri için farklı çözüm yolları aranmaktadır.

bilisim-code-hour

21. yüzyılda çocukların sahip olması gereken en temel beceriler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği olarak tanımlanmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ve eğitime sunuduğu yenilikler aynı zamanda getirdiği basitlik, öğrencilerin bu becerileri kazanmasını oldukça kolaylaştırıyor. Okulumuzda bu becerileri öğrencilerimize kazandırmak adına uyguladığımız iki güzel örnekten bahsetmek istiyorum.

Bunlardan birincisi; geçen sene tüm dünyada başlayan ve büyük ses getiren, okulumuzunda aktif olarak yer aldığı kodlama etkinliğidir. 21. Yüzyıl Öğrenen Standartları ile ilgili donanımlarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen eğitim programlarında önemli bir yeri olan “Hour of Code” etkinliği sayesinde dünyanın dört bir yanından milyonlarca öğrenci kodlama öğrenmenin heyecanını yaşıyor. “Hour of Code”, özellikle çocukların ve gençlerin kod yazmayı öğrenmesi ve bunu severek yapmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş, görsel platformuyla ilgi uyandıran bir etkinlik. Code.org oluşumu tarafından “Computer Science Education Week” kapsamında bu sene 8-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen “Hour of Code” projesi bu yıl dünya çapında 100 milyon öğrencinin erken yaşlarda programlama ile tanışmasını hedefliyor. Tüketen değil üreten bir nesil yaratma yolunda atılan bu büyük akımın yankıları dünya basınında da ünlü isimler tarafından yer almaktadır. Tim Berners-Lee, Steve Jobs, Mark Zuckerberg gibi bilişim teknolojileri alanında önemli işlere imza atmış birçok ismin yanısıra Amerika Birleşik Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da herkesin kodlama yapmayı öğrenmesi gerektiğini belirtmiş ve etkinlik kapsamında ufak bir program da kendisi yazmıştır. Böylece Obama, Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası kapsamında yazdığı program sayesinde “ Bir bilgisayar programı yazan ilk başkan ” unvanının sahibi olmuştur. (Obama’nın verdiği destekle ilgili videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.)

Küçük yaş gruplarında başlattığımız kodlama etkinliğinde, öğrencilerimiz algoritmik düşünme becerileri üzerine uygulamalar yapıyor, neden sonuç ilişkilerini kurarak problem çözme becerilerini geliştiriyorlar.

kodlama-etkinligi

Algoritmik düşünme becerisini küçük yaşlarda kazandırmaya çalıştığımız öğrencilerimizle daha ileriki sınıflarda, kodlama mantığını geliştirmek için “Scratch”, “code.org” vb platformlar kullanarak devam ediyoruz.

21. yüzyıl becerilerinden birisi olarak düşünülen “Computational Thinking” kavramı, her bireyin sahip olması gereken bir düşünme biçimi olarak tanımlanmakta olup daha net olarak ‘bilgisayar bilimini kullanarak problem çözme becerisi’ şeklinde ifade edilebilir. Bu kavramın temelinde, algoritmik düşünme ile büyük problemler ufak parçalara ayrılır, sonuç gözlemlenir ve en başta ön gördüğü sonuca gore doğru adımlar atılmaya devam edilir. Sonucta ise bu becerileri kazanan bireyler derslerindeki ve günlük hayattaki sorunlarını da kolaylıkla çözebilecektir.

algoritma-egitimde-kullanimi

Öğrencilerimize 21. yüzyıl becerileri kazandırmak adına okulumuzda yaptığımız bir diğer kulüp çalışması da kodlamanın yanısıra Robotik Bilimleridir. Robotik Biliminin eğitimine duyulan ihtiyaç hızla arttırmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Robotik bilimini desteklemek adına birçok etkinlik yapılmaktadır. Örneğin, uluslar arası organizasyonlar arasında büyük önem taşıyan FLL( FIRST® LEGO® League); FIRST ve LEGO firmasının ortaklaşa düzenlediği turnuva ilk ve orta öğretim öğrencilerinin LEGO® MINDSTORMS® teknolojisiyle ve LEGO® Education ürünlerini kullanarak robotik tasarımı yapmalarına olanak sağlamaktadır. Türkiyede Bilim Kahramanları derneği sayesinde 10 yıldır büyük bir coşkuyla yapılan FLL yarışmasına okulumuz FMV Işık Ayazağa İlköğretim öğrencileriyle 10 yıldır katılmaktadır.

 “FLL sonuç değil, süreç odaklı bir etkinliktir. En önemli kazanımlar turnuva gününe kadar olanlardır.”

FLL yarışmasında,

1. Aşama-Robot oyunu: Takımlar belli görevler yapacak otonom bir robot tasarlar ve kullanıcı dostu grafik programlama dili sayesinde programlar ve diğer takımlarla yarışır.

2. Aşama-Proje: Her yıl bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirlenen konu üzerinde araştırmalar yaparak sorunlar saptayıp, bu sorunlara çözümler üreterek senaryo şeklinde jürilere sunarlar.

fll-yarismasi

3. Aşama-ÖzDeğerler: Bu etkinliğin, takımlar üzerindeki etkileri gözlemlenir. Örneğin çocukların keşfetme isteğiyle duydukları heyecan, takım ruhuyla çalışmaları, yardımlaşmaları, rekabet değil işbirliği içinde olmaları, kazan-kazan olgunluğuna erişmeleri gözlemlenmektedir.

Genç nesillerin teknolojiyi kullanmaktan çok teknolojinin nasıl yapıldığına, bu teknolojiyi tasarlamaya ve üretmeye yönlendiren robotik etkinliklerinin önemi tüm dünya tarafından kabul edilen bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu akıma ayak uyduran Okulumuz FMV Işık Ayazağa İlköğretim Okulu, müfredata dahil ettiği “Hour of Code” ve FLL robotik çalışmalarıyla bugünün programcıları, yarının bilim insanlarını yetiştirmeye devam etmekten gurur duymaktadır.