Öğretim Programı Haritalandırma Ne Demektir?

Haritalandırma okul eğitim ve öğretim programının mevcut ve büyük resminin görülebilmesi amacıyla, program verilerinin sürekli ve sistematik bir şekilde toplanmasıdır.

İçerik, öğretme yöntemleri, kullanılan araç-gereçler ya da değerlendirme gibi üniteye ait bilgileri toplamak ve iletişimi geliştirmek için kullanılabilecek bir sistemdir.

 

 

Haritalandırmanın Aşamaları

 • Ünite Planı Şablonu
 • Öğretim Üniteleri
 • Öğretim Programı Haritaları
 • Okul Öğretim Programı

Resim1Resim-1: Yıllık Ünite Takvimi

Resim2

Resim-2: Dikey Konu Haritalandırma

Resim3

Resim-3: Seçilen Disipline Ait Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri Raporu

Resim4

Resim-4: Öğretim Programı Haritası

Haritalandırmanın Önemli Amaçları

 • Planlanan ve öğretilen program arasındaki farkın görülerek eğitim-öğretim sürecinde iyileştirme imkanı verir.
 • Öğretim programı boyunca kullanılan ölçme-değerlendirme tekniklerinin analizini amaçlar
 • Bu iyileştirme öğrenci başarısını arttırmada etkili olur. Ayrıca öğretmen mesleki gelişim imkanlarının planlanmasını da sağlar.
 • Öğretmenlerin disiplinler-arası bağlantıları görmelerini amaçlar.
 • Okul vizyonu ve sınıf içinde gerçekleşen öğretimin birbiri ile ilişkilendirilmesine olanak verir.

ATLAS nedir?

ATLAS tüm disiplin ve sınıf seviyelerinden öğretmenleri, yöneticileri ve diğer okul personelini öğretim programlarının (müfredat) planlanmasının her aşamasında desteklemek için geliştirilmiş bir yazılımdır. Okulların kendi akademik standartlarını ve önceden belirlemiş olduğu vizyon ve amaçları yansıtmak amacıyla geliştirilmiş olan ATLAS, öğretim programı yatay ve dikey planlama çalışmalarını bir kağıt işinden çıkararak, takım çalışması odaklı bir planlama süreci haline getiriyor.

 

Kolay ayarları ve karmaşık olmayan ara yüzü ile ATLAS, eğitimcilerin planlama yolculuklarını kişisel hale getirmelerine de olanak sağlıyor. Ünite ve öğretim programları ile ilgili farklı raporlama seçenekleri, yazılımı kullanan öğretmenler arasında iletişim imkanı, arşiv oluşturma ve arşivlere ulaşma, güncel program ve çizelgelerin takibi, vb. konularda eğitimcileri her açıdan desteklemektedir. Milli eğitim Bakanlığı ve özel okulların ünite şablonlarının kullanılmasına imkan verir.

Resim5

Resim-5: ATLAS’ta kullanılan ünite şablonları

Tüm bu çalışmaların kalbinde öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek yattığını düşünürsek, özetle ATLAS;

 • Öğrencilerin öğrenme yolculuklarını izleyebileceğiniz büyük bir mercektir.
 • Bir tıkla ilgili öğretim programının analizini sağlar.
 • Tüm eğitimcileri takım çalışması odağında toplar.

Daha detaylı bilgi için: http://www.rubicon.com/contact.php, http://www.atlaseducationcentre.org

 

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER