VEX Robotics

Okul ve sınıflarınızda tasarım odaklı düşünmeyi (Design Thinking) hayata geçirin!

Tasarım odaklı düşünme okul ve sınıflarımızda hali hazırda karşılaştığımız zorluklara ve problemlere çözüm bulmak, mevcut sistemleri daha iyi duruma getirmek için uygulanan yaratıcı düşünceler...