EducatRobotics VEX Robotics Türkiye Temsilcisi

Okulunuzun Dijital Vatandaşlık Eğitim Programı Var mı?

Günümüzde, bilgi hırsızlığı, akran zorbalığı, nefret söylemi, dijital ayak izleri, kimlik hırsızlığı gibi kavramları çok sık duyuyoruz. Şu an dijital yerliler olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle...

Güvenli İnternet Dersleri Olmalı mı?

Dijital çağda internetin yeri yadsınamaz. Onunla birlikte ansiklopedilerimiz Wikipedia, profesörlerimiz Google, oyunlarımız çevrimiçi, sosyalleşmemiz Facebook, WhatsApp, Twitter, vs oldu. Teknolojinin her gecen gün bize...