Okullarınızdaki Sorunlara “Tasarım Odaklı Düşünme” ile Çözüm Getirin!

0 2.018

Tasarım odaklı düşünme okul ve sınıflarımızda hali hazırda karşılaştığımız zorluklara ve problemlere çözüm bulmak, mevcut sistemleri daha iyi duruma getirmek için uygulanan yaratıcı düşünceler üretme metodolojisidir.

Tasarım odaklı düşünme insan merkezli olup, birlikte çalışmayı, olumlu düşünmeyi ve deneyimlemeye açık olmayı gerektirir. Örneğin okulunuzda müfredatla ilgili bir değişiklik ya da geliştirme yapmak istiyorsanız tasarım odaklı düşünmeyi kullanabilirsiniz. Sınıflardaki öğrenme ortamlarının geliştirilmesi için de faydalı bir metodolojidir.

Tasarım Odaklı Düşünme AdımlarıKeşfetme:

 • Fikirlerinize sağlam bir temel oluşturma
 • Öğrencilerinizin, velilerinizin, iş arkadaşlarınızın ve yöneticilerinizin ihtiyaçlarını derinlemesine anlayıp çözümler üretebilme
 • Yeni fırsatlardan ve fikirlerden ilham alma

Yorumlama:

 • Problemlerinizle ilgili topladığınız bilgilerin anlamlı hale gelmesini sağlar.
 • Görsel anımsatıcı oluşturma
 • Gözlemler, saha ziyaretleri ya da sadece basit bir konuşma büyük bir ilham kaynağı olabilir.

Fikir Üretme:

 • Fikirlerin ortaya çıkması
 • Beyin fırtınası, konuya iyi bir hazırlık ile fikirlerin geniş anlamda ve kısıtlamalar olmadan oluşmasını teşvik eder.

Deneyimleme:

 • Deneyimleme, probleminizin çözümüyle ilgili fikirler verir.
 • Fikirlerinize bağlı olarak prototiplerin oluşturulması ve çevreyle paylaşılması.
 • Oluşturulan prototiplerle ilgili geri bildirim verilmesi
 • Prototiplerin geliştirilmesi

Gelişme:

 • Geçen zaman içerisinde fikirlerinizin gelişimi
 • Sonraki adımların planlanması
 • Fikirlerinizi geliştirmek için size yardımcı olabilecek insanlarla iletişim halinde olmak (Bu konuda eğitim almış kişilerden yardım almak; yabancı kaynaklardan faydalanma imkanı varsa bu kaynaklardan faydalanmak gibi)
 • Değişim zaman içerisinde olur. Bu  yüzden küçük değişimler bile süreç için önemlidir.  

Tasarım Odaklı Düşünmenin adımlarından bahsettikten sonra şimdi bu adımları bir örnek üzerinde görelim:

Örnek Senaryo:

“Öğrencilerinize 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya destek olmak amaçlı kodlama, maker ve tasarım eğitimleri açmak istiyorsunuz. Ancak okulunuzda mekansal açıdan problemler var. Bu amacınıza nasıl ulaşabilirsiniz?

Tasarım Odaklı Düşünme adımlarını kullanarak 2015-16 akademik yılı için öğrencileriniz için bir eğitim ortamı tasarlayın!”

Tasarım Odaklı Düşünme çalışmalarında oluşturulacak öğretmen ve idareci grubunun çok kalabalık olmaması ilerleme hızı ve grup dinamiği açısından önemlidir. İdeal sayı 5-7 kişi arasındadır.Projenin türüne göre öğrencileri de sürece dahil etmek önemlidir.

Grup üyeleri ilk olarak aralarında konuyla ilgili fikir paylaşımında bulunurlar. Bu aşamada empati çok önemlidir. Örnek senaryoda öğrenciler direkt olarak etkileneceği için gruba temsilci bir öğrenci alınması ve diğer öğrencilerden de fikir alınması hedefe daha başarılı şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır.

Yorumlama aşamasında grup, aşağıdaki fotoğrafta bulunan forma bir önceki adımda konuşulan problemleri çizerler. Birden fazla nokta ortaya çıkabilir; resimde en büyük çizilmiş olan kısım en büyük problem ya da en büyük fırsat olarak yorumlanır.

Screen Shot 2015-10-04 at 13.36.34Fikir üretme aşamasında da aşağıdaki fotoğrafta bulunan “inovasyon – çözüm önerileri” formu grup tarafından doldurulur. Bu formda grubun ürettiği çözüm önerilerinin yanı sıra önerilen çözüm ya da çözümlere ulaşılması için takip edilmesi gereken yollar ve bakış açıları paylaşılır.Screen Shot 2015-10-04 at 13.37.51Dördüncü adım olan Deneyimleme bir önceki adımda üretilen fikirlerin hayata geçmesi ve denemesi açısından çok önemlidir. Birçok kaynakta “prototip” aşaması olarak da isimlendirilir. Grup tarafından önerilen çözümler hayata geçirilir, öğretmen ve öğrenciler tarafından denenir.Screen Shot 2015-10-04 at 13.38.33

Tasarım Odaklı Düşünmenin son adımı olan Gelişme aşamasındaysa deneyimleme sürecinde alınan geri bildirimler ile üretilen
çözümler daha iyi hale getirilerek öğrenci ve öğretmenler için enuygun çözüme ulaşılması hedeflenir. Bu süreç aslında hiç bitmez ve ilerleyen zamanlarda oluşturulacak grup ile tekrarlanabilir.

Okullarınızdaki sorunları sizler de Tasarım Odaklı Düşünme yönteminin adımlarını kullanarak daha yaratıcı bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz.                    

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.