Eğitim Teknolojilerinde Uluslararası ISTE Standartları Ile Ders Entegrasyonu Yazı Dizisi -2

0 1.484

2. BÖLÜM: Eğitmen Standartları:

 

Etkili öğretmenler, öğrencilerin ilgisini çekmek ve öğrenmeyi geliştirmek için öğrenme deneyimlerini tasarlarken, uygularken ve değerlendirirken ISTE Standartlarını uygularlar. Ayrıca meslektaşları, öğrenciler ve toplum için de rol model oluştururlar. Bunu için öğretmenlerin ISTE Öğretmen Standartlarında bulunan standartları ve performans göstergelerini karşılamaları beklenir.

ISTE’nin öğretmen standartları bir öğretmenin yerine getirmesi gereken yedi standarttan oluşur:

ISTE Eğitmen Standartları:

1- Öğrenen
2- Lider
3- Vatandaş
4- İşbirlikçi
5- Tasarımcı
6- Kolaylaştırıcı
7- Analist

1-Öğrenen

İyi öğretmenler, entelektüel olarak meraklı ve kendi profesyonel gelişimlerine önem veren, yaşam boyu öğrenen öğrencilerdir. Eğitimciler, öğrencilerin öğrenmelerini geliştirebilmek için teknolojiden yararlanan, başarılı olduğu kanıtlanmış ve ilham verici uygulamaları araştırır ve takip ederler.

1A: Teknolojinin mümkün kıldığı pedagojik yaklaşımları keşfetmek ve uygulamak, aynı zamanda bunların etkinliğini yansıtmak için profesyonel öğrenme hedefleri belirleyin.

1B: Profesyonel çıkarları gözeterek, yerel veya küresel öğrenme ağları içerisinde aktif katılımcı olarak bulunun.

1C: Eğitim bilimlerinden elde edilen bulgular da dahil olmak üzere, öğrencilerin öğrenme çıktılarını destekleyen araştırmaları takip ederek güncel kalın.

Örnek: Bir öğretmen, eğitim teknolojileri ile farklılaştırma yapma hedefi belirler (1A). Bu hedef için yerel ve küresel kaynakları araştırır ve topluluklara ulaşır (1B). Güncel bir pedagojik metod çerçevesinde öğrendiklerini uygular (1C).

2- Lider

Öğretmenin lider sıfatına en uygun olduğu yer sınıftan başka bir yer değildir. ISTE ile uyumlu öğretmenler sınıfın yanında bulundukları kurumda ve profesyonel ağlarında da öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek ve öğretimi güçlendirmek üzere liderlik niteliklerini sergilerler ve fırsatlar ararlar.

2A: Teknoloji ile güçlendirilmiş bir öğrenme için eğitim paydaşlarıyla etkileşimde olun, ortak bir vizyonu birlikte belirleyin, uygulayın ve ilerletin.

2B: Tüm öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim teknolojilerine, dijital içeriğe ve öğrenme araçlarına erişime konusunda fırsat eşitliğini savunun.

2C: Yeni dijital kaynakların ve öğrenme araçlarının tanımlanması, araştırılması, değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve benimsenmesi için meslektaşlarınıza rol model olun.

Örnek: Branşından ve çalıştığı kurumdan bağımsız olarak bir öğretmen, farklı kurumlardan öğretmenlerin katılımıyla oluşan, eğitim teknolojileri ile ilgili konuların görüşüldüğü, etkinliklerin düzenlendiği, kararların alındığı toplulukların içerisinde aktif olarak rol alır. Burada uygulanacak eğitim teknolojileri entegrasyonları hakkında fikirler belirtir.. Kendi branşı ile ilgili uyguladığı örnekleri paylaşır.

3- Dijital Vatandaş

Eğitimciler, öğrencilere düzenli olarak, dünyaya özellikle de dijital dünyaya olumlu katkılarda bulunmaları için ilham verir. Dijital araçların güvenli, yasal ve etik kullanımını öğretmek ve öğrencilerin fikri mülkiyet haklarının bilincine varmalarını sağlamak öğretmenin sorumluluk alanlarından biridir. Bunun belirli bir kısmı öğrencilerin empati kurmalarını sağlamakla gerçekleşir.

Öğretmenler öğrencilerin kişisel verilerini mümkün olduğunca güvende tutmak için yardımcı olur.

3A: Öğrencilerin çevrimiçi ortamda pozitif olmaları, sosyal sorumluluk katkılarında bulunmaları için fırsatlar yaratın. İlişkiler ve topluluklar oluşturan rol model olacak empatik davranışlar sergileyin.

3B: Çevrimiçi kaynaklara merak uyandırırken aynı anda eleştirel incelenmesine, dijital okuryazarlığa ve medya akıcılığına teşvik eden bir öğrenme kültürü oluşturun.

3C: Öğrencilerin fikri mülkiyet ve haklarının korunması için güvenli, yasal ve etik dijital araçlarlar ile mentorluk edin.

3D: Kişisel verilerin korunması ve dijital kimliğin yönetilmesinde model olun ve öğrencileri destekleyin.

Örnek: Bir Edebiyat öğretmeni yıllık proje olarak verdiği dijital makaleler (3B) hakkında yorum ve paylaşımda bulunacakları bir forum başlığı paylaşır. Öğrenciler forumun adil kullanımı için paylaşılacak konuları ve uyulacak kuralları (3C, 3D) beliler. Öğretmen bu sürecin içerisinde başlatıcı olur, olumlu örnekler sergiler (3A) .

4- İşbirlikçi

Eğitimciler program geliştirmek, yeni kaynakları – fikirleri keşfetmek ve paylaşmak, sorunlara çözüm aramak için diğer eğitimcilerle ve öğrencilerle birlikte çalışmak için zaman ayırırlar. Mesleki yaşantıları boyunca tüm paydaşlarla iletişim halinde olarak güncel kalırlar.

4A: Meslekdaşlarınızla işbirliği içerisinde, teknolojiden yararlanan özgün öğrenme deneyimleri geliştirmek için zaman planlayın.

4B: Teknoloji sorunlarını tanımlamak ve gidermek, yeni dijital kaynakları keşfetmek ve deneyimlemek için öğrencilerle iş birlikte yapın ve birlikte öğrenin.

4C: Yerel veya küresel uzmanlar, takımlar ya da öğrencilerlerle etkileşime geçerek, gerçek dünyadaki öğrenme deneyimlerini genişletmek için işbirliği araçlarını kullanın.

4D: Öğrenciler, veliler ve meslektaşlarınızla iletişim kurarken kültürel yeterliliğinizi gösterin. Aynı zamanda onları öğrencilerin öğreniminde paydaşlar olarak görün.

Örnek: Bir ortaokul matematik öğretmeni derslerinde STEM çalışmaları yapmak için fen bilgisi ve bilişim teknolojileri öğretmenleri ile düzenli toplantılar (4A) organize eder. Yapılacak dersleri planlarken görüntülü görüşme ve bulut üzerinde ortak çalışma araçlarını kullanarak Hollanda’da bulunan kardeş okul ile fikir alışverişinde bulunur (4C,4D).

5- Tasarımcı

Sınıflarda farklı düzeylerde öğrenciler bulunur. Etkili bir eğitimcinin bu farklılıkları ve değişiklikleri anlaması, dijital kaynaklardan faydalanarak tüm öğrencilere ulaşabilen, öğrenci merkezli çalışmalar ve ortamlar tasarlaması gerekir.

5A: Bağımsız öğrenmeyi teşvik eden ve öğrenenlerin farklılıklarını ve ihtiyaçlarını karşılayan öğrenme deneyimleri oluşturmak, uyarlamak ve kişiselleştirmek için teknolojiyi kullanın.

5B: Aktif ve kalıcı öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak için, kazanımlarınız çerçevesinde dijital araçlar kullanarak öğrenme aktiviteleri tasarlayın.

5C: Öğrencileri derse çekmek ve yenilikçi dijital öğrenme ortamları yaratmak için öğretim tasarımı ilkelerini keşfedin ve uygulayın.

Örnek: Coğrafya kulübünde bulunan farklı kademelerden oluşan öğrenciler için bir sanal sınıf oluşturur. Bu sınıfta dağların oluşumlarına göre farklı gruplara ayrıldığını ve volkanik dağların oluşumunu anlatan, artırılmış gerçeklik deneyimi sağlayan bir bağlantı da dahil olmak üzere video ve makaleler (5A) paylaşır. Sanal gerçeklik gözükleriyle (5B, 5C) sınıfta tüm öğrencilerin deneyimlemesini sağlar. Öğrencilerden Türkiye’de bulunan Volkanik dağlar hakkında araştırma yapmaları ve bilgi verici bir dijital içerik oluşturmaları istenir.

6- Kolaylaştırıcı

Eğitimciler, öğrencilerin ISTE standartlarına ulaşmasını sağlamak ve eğitim hedeflerine ulaşmak üzere teknoloji ile öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla etkili şekilde kullanırlar. Öğretmenin burada öğretici rolünde değil yol gösterici olarak görünmesi, öğrencilerin ise sınıfta sorumluluk alan bireyler olması beklenir.

6A: Öğrencilerin hem bağımsız hem de grup ortamlarında öğrenme hedeflerinin ve sonuçlarının sahipliğini aldıkları bir kültür oluşturmak için teşvik edin.

6B: Dijital platformlarda, sanal ortamlarda, laboratuvar ya makerspace’lerde ve sahada teknoloji kullanımını ve öğrencilerin öğrenme stratejilerini yönetin.

6C: Öğrencilerin problemleri inovatif yaklaşımlarla çözebilen bireyler olmalarını desteklemek için, tasarım aşamaları ve kompütasyonel düşünme becerilerini kullanabilecekleri öğrenme fırsatları sunun.

6D: Fikirleri, bilgileri veya bağlantıları geliştirmek için yaratıcılığı ve yaratıcı ifadeyi modelleyin ve geliştirin.

Örnek: Öğretmen, toplu taşıma araçlarında veya toplu alanlarda korona virüsten korunmak için öğrencilerden fiziksel bir eşya tasarlamalarını (6A) ister. Öğrencilerin bu süreçte tasarım sürecini (6C) kullanmaları için destekler ve teşvik eder. Sınıfta tasarım süreci yapılırken onları destekler (6B) ve sonuca ulaşmalarını kolaylaştırır.

7- Analist

Eğitimciler, öğretimlerini yönlendirmek için verileri anlar ve öğrencilerin öğrenme hedeflerini ulaşmalarını desteklemek, farklı yollar gösterebilmek için bu verileri kullanırlar.

7A: Öğrencilere yetkinliklerini göstermeleri ve öğrendikleri şeyler üzerine düşünmeleri için alternatif yollar sunun.

7B: Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, zamanında geri bildirim vermek için süreç ve sonuç değerlendirmelerini tasarlamak ve uygulamak için teknolojiden faydalanın.

7C: Öğrencilere öz değerlendirme yapabilme becerisi kazandırmak ve öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, veli, öğrenci ve diğer paydaşlarla iletişim kurmak için değerlendirme verilerini kullanın.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.