Fen derslerinin vazgeçilmez öğrenme yöntemlerinden biri ve hatta öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayan en önemli öğesi deneylerdir. Bilimsel yöntem basamaklarını uygulayabilen ve sorgulayıcı düşünmeyi başaran öğrenciler yetiştirmek, fen derslerinin kazandırmak istediği becerilerdendir. Bu da ancak deneyler ike sağlanabilmektedir.

Öğretim programı dahilindeki tüm deneyleri yapmak ve aynı zamanda ders konularını tamamlamak, fen öğretmenlerinin yaşadığı zaman yetersizliği sebeplerinin başında gelmektedir. Özellikle 12. ve 8. sınıflar gibi ulusal sınavlara hazırlanan gruplarda daha fazla soru çözebilmek adına müfredat dahilindeki çoğu deney uygulanamamaktadır.

Fen derslerinin deneylerinin uygulanmasında aşağıdaki sorunlar yaşanabilmektedir;

  1. Öğrenciler deneylere hazır bulunuşlukları yetersiz olarak katılmaktadırlar. Bu, onların deneyin kazanımını algılamalarını güçleştirmektedir.
  2. Öğrenciler deney malzemelerinin neler olduğunu ilk defa gördüklerinde ve yazılı yönergeleri okuyarak deney düzeneklerini kurmaya çalıştıklarında zaman kaybı fazla olmaktadır.
  3. Deney günü sınıfta olmayan öğrenci için telafi yöntemi bulunmamaktadır.
  4. Deney raporu yazarken hatırlama amaçlı başvurabilecekleri bir kaynak bulunamamaktadır.
  5. Öğrenciler, sürekli olarak yönerge alma ihtiyacı hissederek, deneyle ilgili öngörüde bulunamamaktadırlar.
  6. Bazı deneyler ders süresi bitse bile tamamlanamamakta, bazıları ise tamamlansa da anlaşılamamaktadır.
  7. Öğretim programındaki bir çok deney ise hiç uygulanamamaktadır.

Yaşanılan bu sorunlara iBook Author uygulaması ile yeniden yapılandırılmış etkileşimli bir deney kitapçığı ile çözüm bulunabilir mi?

Sizinle, ETP, 2015 de sunumunu gerçekleştireceğim, iBook Author ile hazırlanmış “Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?” Etkileşimli Deney kitapçığı üzerinden çözüm önerilerimi paylaşacağım.

iBook-Deney-1

iBook-Deney-2 Öğrencinin, deneyin amacını anlaması ve hazır bulunuşluğunu arttırması adına hazırlanan, giriş bilgisine, kısa bir video ile konu anlatımı eklenebilir.

iBook-Deney-3 İstenilen sayıda resim galeri halinde paylaşılabilir.

iBook-Deney-4 Konunun kavranmasını ölçmek amaçlı “Ön Bilgilerimi Yokluyorum” değerlendirme kısmı eklenebilir.

iBook-Deney-5 Deneyin amacı, yöntem ve hedeflediği kazanım öğretmenin “explain everything” gibi bir uygulama ile hazırladığı kısa bir video ile açıklanabilir.

iBook-Deney-6 Deneyde kullanılacak malzemelerin, kendi laboratuvarınızda var olan asıllarının resimleri kullanılabilir. Güvenlik tedbirleri için gerekenler açıklanabilir.

Deneyin tamamının nasıl gerçekleşeceğini anlatan video çekimleri ile hazır bulunuşluk artırılabilir ya da derste olmayan öğrenci için telafi şansı sağlanabilir.

iBook-Deney-7

Videodan sonra “Deneyden Neler Öğrendim” değerlendirmesi ile kazanım ve bilimsel yöntem basamakları ölçülebilir.

iBook-Deney-8

O sınıf seviyesinde hazırlanmış ve öğretim programındaki tüm deneyleri kapsayan etkileşimli deney kitapçığı ile deney uygulanamasa bile öğrencinin deney hakkında fikir sahibi olması sağlanabilir.

iBook Author ile hazırlanmış etkileşimli deney kitapçığı, kolaylıkla Drive üzerinden öğrenciler ile paylaşılabilir ve iBook uygulaması ile görüntülenebilir ve öğrencilerin tabletlerindeki iBook kitaplığında saklanabilir.