Hocam Çocuklar Sınıfta Akıllı Tahtayı Benden İyi Kullanıyor

0 0

Teknolojinin sınıfa entegre edilmesi günümüzde etkili öğretimin önemli bir yapı taşı  olarak görülmektedir. Eğitim teknolojileri deyince aklınıza sadece derste bilgisayar kullanmak ve projeksiyon aleti kullanmak geliyorsa yanılıyorsunuz. Ya da öğrencilere bilgisayar kullanmayı öğretmek geliyorsa yine yanılıyorsunuz. Eğitim teknolojileri demek sadece bu demek değildir. Eğitim teknolojilerini kullanarak eğitim sürecine katkı sağlayabiliyor musunuz? Dersleriniz zevkli hale geliyor mu? Mesela sadece bir cep telefonu ile o günkü dersinizi işleyebiliyor musunuz? Eğitim teknolojileri demek öğrenmeye katkı sağlamak demektir. Aksi taktirde sadece sıradan bir ders işlemiş olursunuz.

Öğretmenlerde, öğrencilerde ve velilerde teknolojik aletlerin kullanımı ve bu aletlere kullanımın yatkın olması eğitim sürecinde olumlu bir etkinin olduğu gözlemlenmiştir. Çünkü 21. Yüzyıl öğrencileri hakikaten bu tür aletleri kullanmaya çok yatkınlar.

21.yüzyıl eğitim teknolojilerini eğitim-öğretim sürecine dahil edebilmek için yapılan çalışmalara ve projelere bakıldığında eğitimde teknolojinin kullanımına bütçe ayrıldığı ve bir hayli emek harcandığı görülmektedir. Özellikle son zamanlarda ülkemizdeki okullarda teknoloji altyapısını güçlendirmek  için yapılan büyük teknoloji girişimlerine rağmen eğitim teknolojilerinin öğretim sürecine etkili bir biçimde dahil edilemediğinin farkına varılmıştır. Özellikle hızla değişen bilgilere bakıldığında öğretmenlerin eğitim teknolojilerine yönelik eğitim ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.

İyi de Hocam Ne Yapacağız?

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi artık günümüzde elzem hale gelmiştir. Kurumlar öğretmenlerin ve öğrencilerin teknolojiyi derse entegre etme konusundaki bilgilerini geliştirebilecekleri yöntemler bulmak veya var olan programlarını güçlendirmek zorundalar. Bu sorunun çözümü için öğretmen geliştirme programlarında öğretmenlerin alanlarında teknoloji entegrasyonu bilgilerinin geliştirebilmelerini sağlayacak çalışmalarının gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Özellikle hem mesleğe yeni başlamış hem de deneyimli öğretmenlerin kendi alanlarında teknoloji entegrasyonuna yönelik çalışmaların incelenmesi ve eğitim programlarının etkilerinin ölçülmesi ihtiyacı son yıllarda gittikçe yükseldi. İşte tam bu noktada Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPACK) devreye girmektedir.

Öğretmen eğitimi programları öğretmen adaylarının teknolojiyi öğretmenlik becerilerine dahil edebilmeleri için gerekli bilgiyi ve farkındalığı oluşturmalarında önemli rol üstlenmektedir. Ülkemizdeki öğretmen eğitimi programları eğitim teknolojisi, dijital materyal geliştirme ve teknolojik pedagojik ders planı hazırlama  gibi konularda öğretmenleri eğitmeyi hedeflemektedir. Teknoloji entegrasyonu bilgisinin, alan bilgisi ve alana özel pedagojik yöntem bilgisi ile birlikte destekleyecek eğitimler olması gerekmektedir.

Ancak okullar teknolojik donanıma sahip olsalar bile, eğitim teknolojilerini kullanarak öğretim programlarını hayata geçirecek olan öğretmenlerdir. Bu sebeple kurumlar öğretmenlerinin katma değerlerini yükseltmek zorundadırlar. Öğretmenlerin TPACK  düzeylerini yükseltecek eğitim programları organize etmek işte bu yüzden elzem hale gelmiştir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.