Zaman ilerledikçe gelişen teknolojiyi eğitimden ayrı düşünmek elbette imkansız. Hemen hemen her gün ortaya çıkan Web 2.0 uygulamaları biz öğretmenlerin pekiştirme, kavrama, anlama, konu tekrarı, öğrenmelerin kalıcı hale gelmesini destekleme gibi ihtiyaçlarına da destek vermekte. Bu kapsamda belki de benim en çok başvurduğum uygulamalar arasında gelir LearningApps.
Tek satır kodlama bilgisi olmadan öğrencilerim için çeşit çeşit uygulamalar hazırlamak, üstelik sınıfımın / öğrencimin düzeyine uygun, ister bireysel ister belli bir gruba isterse tüm sınıfa, tam da ihtiyacım olan kadar uygulama hazırlamak benim için çok keyifli. Derslerimde yeri geldikçe kullandığım hatta ev çalışması olarak da verdiğim uygulamalarla pekiştirme, kavrama, anlama, konu tekrarı, öğrenmelerin kalıcı hale gelmesi vb. konularda oldukça işime yarıyor.
Yapmamız gereken çok basit: Ya hazır olanı kullan ya da sen hazır olan şablonları kullanarak uygulama oluştur. Ben her iki yöntemi de kullanıyorum. Uygulama açık kaynak kodlu bu yüzden izin verilen, halka açık uygulamaların tamamını kendinize alabilir, değiştirebilir, yeniden tasarlayarak kendi adınıza yayınlayabilirsiniz. Eğer yok -benim uygulamamı sadece öğrencilerim görsün isterseniz şahsi uygulama olarak da kaydedebilirsiniz.
Gelelim ders ders uygulama örneklerine. Aşağıda çeşitli dersler için hazırladığım örnek uygulamalar vardır. Daha da fazlası LearningApps sitesinde.
Matematik
1- Çengel Bulmaca

Amaç : Geometrik cisim ve bilgilerini tekrar etme ,pekiştirme
Uygulama Hakkında : Uygulamada geometrik cisimlerin özellikleri bulmaca tekniği kullanılarak hazırlanmıştır.

learningapps-cengel-bulmaca

2- Matris tablosu

Amaç : 3 basamaklı eldeli eldesiz toplama işlemlerini pekiştirmek
Uygulama Hakkında : Uygulamada verilen sayılar matris tablosu olarak toplanır ve ilgili kutucuklara cevabı yazılır.

learning apps- matris tablosu

Türkçe
1- Adam Asmaca:
Amaç : Türkçe dilbilgisi ile ilgili kelimeleri pekiştirme, kavratma, yanlış öğrenmeleri düzeltme
Uygulama Hakkında : Uygulamada verilen ip ucuna uygun olarak tahminde bulunma hedeflenmiştir.

learningapps-katı sıvı gaz

2- Metinde işaretleme:
Amaç : Büyük ünlü uyumuna uyan / uymayan kelimeleri metin üzerinde işaretleyerek, öğrenilen bilgileri pekiştirmek, eksik öğrenmeleri tamamalamak, yanlış öğrenmeleri düzeltmek.
Uygulama Hakkında : Uygulamada verilen metin okunurken büyük ünlü uyumuna uyduğu düşünülen kelimeler üzerine tıklanarak işaretlenir. Metin bitince kontrol edilerek varsa eksik ya da hata metin yeniden gözden geçirilir.

learningapps-buyuk unlu uyumu

Hayat Bilgisi
1- Eşleştirme Oyunu:
Amaç : Okulda karşılaşabilinecek sorunlar ve çözümü konusunda yardım alabileceğimiz kişileri eşleştirir.
Oyun Hakkında : oyunda öğrenciler sorunlar ve bu sorunlar için yardım alabileceği kişiyi eşleştirir. Eşleşen parçalar yok olur. Sürükle bırak mantığı ile eşleşir.

learningapps-sorunumukimcozebilir

2- Gruplarına Göre Ayırma:
Amaç : Taşıt türlerini kara,hava, deniz olarak sınıflandırmasını sağlamak ,örnek kümesini geliştirmek, pekiştirmek
Oyun Hakkında : oyunda 3 bölüm yer alır. Her seferinde ortadan gelen kelime öğrenci tarafından uygun alana sürüklenerek bırakılır. Oyun sonunda yanlış yapılanlar kırmızı olacaktır. O anda öğrenci düzeltebilir.

learningapps-tasitlari-siniflandiralim

Fen Bilimleri
1- Gruplarına Göre Ayırma/Eşleştirme :
Amaç : katı,sıvı ve gaz maddeleri öğretmek, pekiştirmek , örnek kümesini arttırmak.
Oyun Hakkında : oyunda 3 bölüm yer alır. Her seferinde ortadan gelen kelime öğrenci tarafından uygun alana sürüklenerek bırakılır. Oyun sonunda yanlış yapılanlar kırmızı olacaktır. O anda öğrenci düzeltebilir.

learningapps-katı sıvı gaz

2- Adam Asmaca :
Amaç : duyu organlarını pekiştirmek
Oyun Hakkında : Duyu organları ile ilgili ip uçlarını takip ederek adamımızı ipten kurtarmak hedeflenmiştir.

learningapps-duyu organları

Almanca
1- Eşleştirme Oyunu
Amaç : Almanca okunuşu ile sayıları eşleştirmek
Oyun Hakkında: Oyunda Almanca okunuşu ile sayı eşleştirilir. Sürükle bırak mantığı vardır. Eşleşen parçalar yok olur.

learningapps-zahlen

2- Boşluk Doldurmalı Metin :
Amaç : Verilen kelimelerin önüne uygun artikelleri yerleştirmek.
Oyun Hakkında : Her kelimenin önünde seçme kutucuğu bulunur. Bu kutucukta kelimeye uygun artikel seçilir. Tüm kelimelere uygun artikeller seçildikten sonra yanıtlar kontrol edilir. Yanlış cevaplar kırmızı olur ve öğrenci anında düzeltebilir.

learningapps-artikel passt

Kapak Kaynak: http://www.appzuniverse.com/img/educational%20apps_01.jpg