Öğretmen ve Teknoloji Entegrasyonu

0 1.401

Son zamanlarda bizlere en çok yöneltilen soru “Okullarımızda hayata geçirilmesi planlanan teknoloji projelerinde öğretmenlerin rolü ne olmalı?”

PTC (Principal Training Center) tarafından Amerika’da düzenlenen Teknoloji Liderliği eğitimine katıldım. Dünyanın dört bir yanından okul liderleri ve eğitim entegratörlerinin katıldığı 8 günlük yoğun bir eğitimdi.Sınıfta toplam 30 kişiydik ve eğitimin başlangıcında bizlere okullarımızda teknoloji entegrasyonunda en çok karşılaştığımız problemleri yazmamızı istediler.

Çıkan sonuç beni hiç de şaşıtmadı: Okul isterse Amerika’da olsun, ister Çin’de olsun ve isterse de Avrupa’da olsun en çok zorlanılan kısım öğretmenin teknolojiyi derslerinde kullanması; müfredata entegre etmesi. Peki neden sorun yaşıyoruz ve nasıl çözebiliriz?

Bugünkü yazımızda bu konuya yönelik sihirli reçeteyi sizlerle paylaşacağız!

1) Neden?: Öncelikle okullarımızda “Neden?” sorusuna cevap bularak işe başlanması gerekmektedir. Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler teknoloji entegrasyonun neden yapıldığını bilmeleri ve içselleştirmeleri gerekmektedir. Çoğu zaman bu adım atlanır ve teknoloji entegrasyonu yukarıdan-aşağıya olarak tabir ettiğimiz müdür/yönetim istedi yapıyoruz algısı ile zorlama bir yapıda hayata geçer ve projenin başarısı büyük oranda düşer ya da ciddi gecikmeler uğrar. Peki bu durumu nasıl engelleyebiliriz? Öncelikle okulun paydaşlarını temsil edilen bir grubun biraraya gelerek okulda böyle bir teknoloji entegrasyonuna neden gerek duyulduğunu konuşması ve tartışması gerekmektedir. Bu ekibe mutlaka okul müdürünün liderlik etmesi ve örnek oluşturması gerekir. Okulun tüm paydaşlarının(yöneticiler, öğretmenler, IT ekibi, öğrenci ve veli temsilcileri) üzerinde anlaşıp, kabul ettiği misyon ve vizyon ile yola çıkıldığında başarıya ilk adım atılmış olur.

2) Öğretmenlerin Mesleki Gelişim İhtiyaçları: Birinci maddede bahsettiğimiz Neden? sorusuna okul paydaşları olarak cevap verip, ortak misyon ve vizyon ile ilerlerken öğretmenlerimizin de mesleki gelişimlerinin ön plana çıkartılması ve yönetim tarafından desteklenmesi son derece önemlidir. Öğretmen eğitimlerinin sürekliliği esastır ve hiçbir zaman zorlayıcı bir nitelikte olmamalıdır. Öğretmenlerin uygun zamanlarına göre grup ya da bire bir dersler planlaıp, sene içinde hayata geçirilmelidir. Unutulmamalıdır ki her öğretmenin teknoloji kullanım seviyesi aynı olmayıp, sindirme süresi farklıdır.

3) Öğretmen, öğrenci ve velilerden süreki olarak geri bildirim alınması: Okulunuzda bir teknoloji projesini hayata geçirdikten sonra sürekli olarak paydaşlardan geri bildirimlerin alınıp değerlendirilmesi projelerde sürekli iyileştirmenin yolunu açacaktır. Önceden öngörülmeyen birçok problem ortaya çıkabilir ve bunlara zamanında müdahale hem öğretmenler hem de öğrencilerin projeye olan güvenlerini ve motivasyonlarını arttıracaktır.

4) Yenilikçi öğretmenlerin desteklenmesi ve liderlik: Her okulda mutlaka teknolojilere ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyen öğretmenler vardır. Istatistiklere göre okullarda bu aran %10-%15 arasındadır. Bu öğretmenlerin yönetim tarafından belirlenip, desteklenmesi okul çapında diğer öğretmenlerin projelere bakış açısını da pozitife çevirip, katalizör etkisi yapacaktır. Bu öğretmenler kendi bölümlerinde teknoloji liderlik görevini üstlenip, meslektaşlarının da bilgi seviyelerini yukarı çekecektir.

Öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri için zaman ve kaynaklara ihtiyaçları vardır. Okul yönetimlerinin bu konuda öğretmenelere destek olması, ders programlarında vakit açması, okul içi ve dışı sürekli eğitim imkanları sağlaması projelerin başarısı açısından çok önemlidir.

Unutulmamalıdır ki okullarımızda teknoloji entegrasyon projelerinin anahtarları öğretmenlerdir!

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.