Bu yazı Özel Okullar Derneği Dergisinin 34. Sayısında yayınlanmıştır http://ozelokullardernegi.org.tr/Yayinlar/Dergiler/34Sayi-Ekim-2015

Teknolojinin gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer ettiği( aldığı) bir gerçek. Bu gerçeklik artık okullarımızda da yer etmeye başladı. Teknolojinin müfredata entegrasyonu, doğru ve sorumlu kullanımıyla öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına katkısı olmakta ve klasik sınıf ortamındaki öğrenme deneyimlerini duvarların dışına taşıyıp öğrencilerin kendi öğrenmelerine sahip çıktıkları bir dünyaya doğru kapı açmaktadır.

Dünya çapında bilinen eğitimci Alan November Nisan 2015 tarihinde düzenlenen EdTechIst Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda öğrencilere kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve öğrenmelerine sahip çıkmaları konusunda biz eğitimcilerin aileler ile birlikte fırsatlar yaratmamızın önemini vurgulamıştı. Teknoloji , bu noktada öğrencilerimizin doğru bilgiye ulaşımını ve öğrenmesini, öğrenmeyi sınıf dışına da taşımasını sağlamakta yararlı bir araç olmaktadır.

İlk Adım:

Okuldaki tüm paydaşları içinde bulunduran bir komitenin kurulması, programın sağlıklı bir şekilde oluşturulmasında ilk adımdır. Laptop / tablet  projesinin bir IT projesi olmadığı, okulun vizyonu çerçevesinde eğitimi desteklemek için yapılacak bir proje olarak görülmesi başarı kriterlerinin başında gelmektedir. Bu komiteye okul müdürünün aktif olarak başkanlık etmesi, laptop / tablet programının tüm okul tabanına yayılmasında çok önemlidir.

Okul paydaşları şemada belirtilmiştir:

Laptop / tablet kullanımındaki diğer adımlara geçmeden önce komite olarak kendimize sormamız gereken temel sorulara değinelim:

Okulumuzda gerçekten böyle bir programa ihtiyaç var mı?

Screen Shot 2015-10-19 at 22.09.01Okullarımız bu geçiş için gerçekten hazır mı? Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu konuda ne düşünüyor? Gerekli kaynakları sağlayabilecek miyiz? Okulumuzun ağ (network) altyapısı bu kadar öğrenciye eş zamanlı hizmet verebilecek durumda mı? İnternet bağlantı hızımız yeterli olacak mı? Öğretmen ve öğrencilerimiz dijital dünyanın getirdikleri ve gerekliliklerinin farkında mı? Sınıf yönetimi, öğrenci-öğretmen etkileşimi, öğretim yöntemleri nasıl bir değişim içine girecek? Velilere düşen rol nedir?

Bu komitenin bulguları tüm yönetim ve öğretmenlerle paylaşılmalı, onların da geri bildirimleri alınarak kararlar verilmeli.

Laptop/tablet programına başlamaya nasıl karar vereceğiz?

Veri toplamanın ve değerlendirmenin en hızlı yolu, online olarak hazırlanan ve tüm okul topluluğuna gönderilen anketlerdir. Dakikalar içinde hazırlanan bir anket kolaylıkla paylaşılabilir. Anketlerin yapılıp verilerin toplanması yanında bunların hızlı ve pratik bir şekilde değerlendirilmesi ve sonuçların paylaşılıyor olması da çok önemli.

Teknoloji, sadece öğrencilerimizin elindeki defter, kitap ve kalemin yerine tablet vermek olarak görülürse başarısızlığa mahkumdur. Asıl olan , teknolojiyi araç olarak kullanıp öğrenci temel becerilerini geliştirmek,  öğrencilerin farklı becerileri de keşfetmesini sağlamaktır. Bunu da geniş bir çerçevede entegrasyon planı yaparak elde edebiliriz.

Birçok okulda başarıyla sonuçlanan ve devam eden bu teknoloji entegrasyonu adımlarına bir göz atalım:

Laptop / tablet programını başlatmaya karar verdik. Peki sonra?

Tüm bu çalışmaların sonucunda okul topluluğu programın başlatılmasında hemfikirse, bir sonraki adım programı hayata geçirmek. Nerede olursanız olun bir projeyi hayata geçirmek istiyorsanız, o projenin hedef/hedeflerini okul vizyonuna uygun ve onu destekler hale getirmeniz gerekir.

Laptop / tablet programı ile müfredat ve sınıflarımızdaki eğitim değişecek ve çeşitlilik kazanacak. Aynı şekilde öğretmenlerin ders işleme yöntemleri ve öğrencilerimizin öğrenme yöntem ve hızları da değişime uğrayacak. Bu bakımdan programın uygulanması yıllara yayılarak yapılabilir. Böylece öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere herkes programa ve getireceklerine daha kolay uyum sağlayabilir. Sürekli olarak program izlenip öğretmen ve öğrencilerden alıncak geri bildirimlerle sürece iyileştirmelerin yapılması programın başarısına katkıda bulunur.

OKULUN TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU & ÖĞRETİM VİZYONU ANA TAŞLARI

Laptop /tablet programının başarılı şekilde hayata geçip devamının sağlanabilmesi için gerekli en önemli beş etken nelerdir?

1. Laptop / tablet  programının yönetimini gerçekleştirecek olan öğretmen teknoloji liderlik ekibinin başlatılması (TLE)

Eğitime teknoloji entegrasyonu ile ilgili çalışmak isteyen gönüllü öğretmenlerden oluşur.Her branştan öğretmenler, kütüphane, rehberlik ve IT çalışanlarından birer kişi yer alır.

TLE’nin Görev Tanımı:

  • Laptop / tablet programının okulda sürdürülmesi ile ilgili çalışır.
  • Laptop / tablet programı uygulamasını inceler, tartışır ve önerilerde bulunur.
  • Tüm okulu temsil eden bir bakış açısı sunar.
  • Okul yönetim kuruluna düzenli olarak çalışmalarını raporlar.

TLE şu ana konu başlıklarında, alt gruplar halinde çalışır:

  • Politika ve Prosedürler
  • Öğrenci Teknoloji Becerileri
  • Sosyal Medya ve Dijital Vatandaşlık
  • Veli Eğitim Programı
  • Profesyonel Gelişim Programı

II) Öğretmenlerin profesyonel gelişiminde süreklilik ve çeşitliliğinin sağlanması

Teknoloji komitesi zümre başkanları ile birlikte öğretmenlerin profesyonel gelişim ihtiyaçlarına yönelik planlama yaparlar.

Öğretmen profesyonel gelişim programlarının sürekli olması başarı açısından mutlaka gereklidir. Okul içinde düzenlenen grup eğitimleri, birebir eğitimler, yurtiçi ve yurtdışı eğitimleri, okul gezileri, bölüm içi ve bölümler arası öğretmenler arası paylaşımlar öğretmenlerin profesyonel gelişimi için çok önemlidir. Öğretmenler aynı zamanda sosyal medyayı (Twitter) kullanarak Kişisel Gelişim Ağlarını (PLN) oluşturmalıdırlar.

III)  Sınıflarda ve okul genelinde yeni öğrenme ortamlarının yaratılması

Öğrenme ortamları öğrenci merkezli olup 21. yüzyıl becerilerini destekleyecek biçimde olması gereklidir. Öğretmenin rolü de anlatan yerine rehberlik eden, paylaşan olmalıdır. Mobil masalar ve iskemleler buna olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda öğrencilerin sıkça kullandıkları kütüphane, kantin vb alanlarda da öğrencilerin birlikte ve yalnız çalışmalarına olanak sağlayabilecek mobil ve ergonomik mobilyaların sağlanması önem taşır.

IV) Sınıf içinde ve dışında öğretmen ve öğrencilere çok hızlı teknik destek sağlanması. Yedekli ve ölçeklendirilebilir bir ağ(network) altyapısının kurulması.

Laptop / tablet programının başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için programın en başından itibaren proaktif bir teknik destek sistemine sahip olması gereklidir.

Öğrenciler dersleri kapsamında cihazlarını kullanacakları için sorun yaşadıklarında mutlaka yedek bir cihaz kendilerine sağlanmalı, sorunlu cihaz servise alınmalıdır. Cihaz okula ait ise sigorta işlemleri de hemen teknik destek merkezi tarafından başlatılmalıdır.

Yedek cihaz sayısı dünya standartlarına göre %4,5-5 arası olmalıdır. Öğrenciler için aynı zamanda yedek şarj cihazları da barındırılmalıdır.

Teknik destek merkezi öğrencilere yazılım ve donanım konularında hizmet vermelidir.

V) Öğrencilerden oluşan Öğrenci Teknoloji Ekibinin kurulması

Laptop / tablet programlarında öğrencilerin birbirlerine destek olup yardımcı olmaları programın özellikler sınıf içerisindeki başarısını ileriye götürecektir.

Öğrenci Teknoloji Ekibi öğrenciler için bir liderlik programıdır. Aldıkları ek bilgi ve eğitimlerle hem sınıf arkadaşlarına örnek bir model oluşturup, aynı zamanda sınıf içerisinde ve dışarısında da arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okulun tümüne destek olurlar.

Sınıf içerisinde cihazlar ile ilgili yaşanabilecek yazılımsal veya donanımsal sorunlara bu ekibin parçası olan öğrenciler müdahale edebilirler. Böylece öğretmenin konsantrasyonu bozulmaz ve ders akışı da bölünmez.

Öğrenci Teknoloji Ekibi öğrencileri aldıkları “Teknolojik ilk yardım” eğitimi doğrultusunda arkadaşlarının cihazlarına el sürmeden, kendilerine tarif ederek problemin hızlıca giderilmesine yardımcı olurlar. Eğer sorun 2 dakika içinde giderilemiyorsa öğrenci teknik destek merkezine yönlendirilmelidir.

Sınıf büyüklüğüne göre her şubede en az bir öğrenci bu ekibin parçası olmalıdır. Sayı arttıkça verim de artacaktır. Öğrenci Teknoloji Ekibi normal bilgisayar derslerinin dışında okul sonrası ve hafta sonları ek sertifikalı eğitimler alırlar.

Bu ekibin parçası olan öğrenciler çalışmalarının karşılığında topluma hizmet proje kredisi kazanabilirler.

Bu adımlar ışığında okullarınızda teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Ancak tek bir doğru model, plan ya da örnek yoktur. Birçok okulu gezip öğretmen, öğrenci ve yöneticilerden bilgi alıp onların tecrübelerinden istifade ederek, kendi okulunuzun vizyon ve kültürünü de göz önüne alarak kendi başarı modelinizi inşa edebilirsiniz. Bunun yanında akademik araştırmaları takip etmek de önemli olacaktır.

Laptop / tablet programınızı hayata geçirdikten sonra sürekli olarak geri bildirimler alınması ve programın değerlendirilmesi, programın başarısı ve sürekliliği için büyük önem taşır. Bu bağlamda üçüncü bir gözden destek alınması da önerilen uygulamalardan biridir.

Öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticilerimizle çıktığımız bu öğrenme yolculuğunda daha çok paylaşımlarda bulunmak dileğiyle.

 

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER