Tarih Öğretiminde Sanal Gezinti Uygulamaları

0 2

Tarihi yerler, tarihi yapılar ve müzelerde gerçekleştirilen öğrenme etkinliklerinin tarih öğretiminde becerilerin ve kazanımların elde edilmesi konusunda önemi yadsınamaz. Bu doğrultuda sanal gezinti uygulamalarını genel olarak değerlendirmeye çalıştım.

 

Sanal Gezinti Uygulamaları Nedir?

Tarihi yerler, tarihi yapılar ve müzelerde gerçekleştirilen öğrenme etkinliklerinin tarih öğretiminde becerilerin ve kazanımların elde edilmesi konusunda önemi yadsınamaz. Ancak bu öğrenme etkinliklerin tasarlandığı ve uygulandığı ortamlar okul dışında olduğundan öğreten ve öğrenen açısından bazı zorlukları ortaya çıkarmaktadır. Uzaklık, zaman, ekonomik giderler gibi zorluklar bu öğrenme etkinliklerinin sık uygulanamamasına neden olmaktadır. Söz konusu zorluklardan dolayı tarih öğretimi için geliştirilen web tabanlı sanal gezinti uygulamaları günümüzde yaygın biçimde kullanılmaktadır.

 

Sanal Gezinti Uygulamalarının Yararları Nelerdir?

Sanal gezinti uygulamaları doğrultusunda oluşturulan öğretim etkinliklerinin öğrencilerin öğretim konusunda yönelik ilgilerini arttırdığını, tarihi olgu ve kavramları kavrayışlarını kolaylaştırdığını, işbirlikçi öğrenme ortamları yarattığını, öğrenci merkezli öğrenmeyi özendirdiği, farklılaştırılmış bireysel öğrenme süreçlerini desteklediğini ve birinci el kaynaklara dayalı öğrenme için uygun bir ortam hazırladığını göstermektedir.

 

Tarih Öğretiminde Sanal Gezinti Uygulamaları Nasıl Kullanılır?

Web tabanlı sanal gezinti uygulamaları tarih öğretiminde bir çok açıdan kullanılabilmektedir. Örneğin, sanal gezintiler, okul dışında gerçekleştirilecek öğrenme etkinliklerini desteklemek ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Sanal gezintilerin sağladığı bir diğer önemli olanak öğrencilerin çevrimiçi oyunlarla etkileşimli ve eğlenceli bir biçimde müzede sergilenen yapıtları keşfetmeleri olarak görülmektedir. Bunun yanında öğrencilerin, sanal gezintinin yapıldığı ortamda bulunan yapıtlardan seçtikleriyle kendilerine özgü bir sergi oluşturmaları da istenebilmektedir. Böylelikle öğrencilerin kendi sergisini düzenleyen bir sanat uzmanı (küratör) gibi çalışmlarına olanak sağlanmaktadır. Bunlara benzer etkinliklerle ve çalışmalarla sanal gezinti uygulamalarının tarih öğretiminde kullanılmasının öğretene ve öğrenene kolaylıklar sağladığı görülmektedir.

Günümüzde iki boyutlu veya üç boyutlu olarak sanal ortama aktarılan tarihi yerlere, tarihi yapılara ve müzelere yapılacak olan gezintilerinin tarih öğretiminde kullanılabilmesine yönelik aşağıdaki örneklerin incelenmesi önerilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sayfası üzerinde Türkiye’de bulunan birçok tarihi yapının ve yerin web tabanlı sanal gezinti uygulamaları yer almaktadır. Bunlardan biri de Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin sanal gezinti uygulamasıdır. 360 derecelik görüntülerle müzenin tüm bölümlerinin kolaylıkla gezilebileceği bu uygulama ile müzedeki yapıtlar da ayrıntılı olarak incelenebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sayfası üzerinde müzelerin yanı sıra Türkiye’de bulunan saraylar, camiler, kiliseler, manastırlar, anıtlar, şehitlikler gibi alanların 360 derecelik görüntüleri tarih öğretimi için sanal olarak gezilebilmektedir.

 

Sanal Gezinti Uygulamaları Örnekleri

Örnekleri incelemek için;  http://www.kultur.gov.tr/TR,28896/sanal-gezinti.html

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.