Tasarım odaklı düşünme okul ve sınıflarımızda hali hazırda karşılaştığımız zorluklara ve problemlere çözüm bulmak, mevcut sistemleri daha iyi duruma getirmek için uygulanan yaratıcı düşünceler üretme metadolojisidir.

Tasarım odaklı düşünme Apple, Google, Microsoft gibi birçok firma tarafından da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Tasarım odaklı düşünme insan merkezli olup, birlikte çalışmayı, olumlu düşünmeyi ve deneyimlemeye açık olmayı gerektirir. Örneğin okulunuzda müfredatla ilgili bir değişiklik ya da geliştirme yapmak istiyorsanız tasarım odaklı düşünmeyi kullanabilirsiniz. Sınıflardaki öğrenme ortamlarının geliştirilmesi için de faydalı bir metadolojidir.

Temel bileşenleri: Problemi tanımlama, araştırma, yorumlama, fikirler üretme, deneme (prototip) ve geliştirmelerdir.

mergedq.jpg

Tasarım odaklı düşünme sisteminin size getirdiği önemli avantajlar:

– öğrencileri efektif biçimde sürece katabilirsiniz

– birlikte çalışma, grup çalışmaları ön plana çıkar

– okula, kişiye özel çözümler üretilir; standart çözümlere yönelmek zorunda kalınmaz

– yaratıcılığın önünü açar

– takıldıkça faklı fikirlerle ilerleme sağlanır

– eğlencelidir!

Tasarım odakli düşünme metodunu hayata geçirmeden önce aşağıdaki adımlar mutlaka göz önüne alınmalıdır:

I.) EKİPLER

1) Ekibin oluşturulması: Ekipteki kişi sayısının 2-5 arası olması tavsiye edilir. Böylece toplantılar daha kolay organize edilebilir, fikirler tartışılıp, huzlıca hayata geçirilebilir. Ekipteki kişi sayısı arttıkça süreç de uzamaktadır. Gerektiğinde diğer paydaşlardan birebir toplantılar ya da anket yoluyla geri bildirimler alınabilir.

2) Ekipte farklı profildeki kişilerin bulunması: Farklı profildeki kişiler ekibe de farklı açılardan bakmayı ve konunun çeşitli boyutlarını görmeyi sağlayıp, farklı çözümlere ulşmanın kapısını açabilir.

3) Görevlerin atanması: Görev atamaları ekibin ilerleyen zamanlardaki başarısı için önemlidir. Ekibin liderinin belirlenmesi, araştırmacı ve yaratıcı kişilerin belirlenmesi ekip dinamiğinin sürekliliği açısından önem taşır.

4) Çalışma şekilleri: Ekip olarak çalışmanın yanında ekip üyelerinin tek başlarına da konu üzerinde düşünüp çalışmaları önemlidir.

II.) Ekiplerin çalıştığı mekan / toplantı yeri

Tasarım odaklı düşünme sisteminde fikirlerin üretilmesi ve görsel biçimde paylaşılması, süreç boyunca tekrar ziyaret edilmesi önemlidir. Bu bakımdan ekibin toplanacağı yerin belirli olması ve önceki çalışmaların ulaşılabilir olması faydalı olacaktır.

ideation.jpg

III.) Çalışmalar için gerekli materyaller

Tasarım odaklı düşünme sırasında renkli post-itler, kalemler, çüzüm için büyük kağıtlar, fikir üretimini takiben protatip yapmak için gerekli materyaller, makas, seloteyp, ataş tarzı materyallerin bulunması önemlidir.

Ilerleyen dönemlerdeki yazılarımızda yukarıda bahsettiğimiz tasarım odaklı düşünmenin (Design Thinking) basamaklarını (Problemi tanımlama, araştırma, yorumlama, fikirler üretme, deneme ve geliştirmelerdir) ele alacağız.

Konuya giriş olarak Tim Brown’un “Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation“ kitabını okumanızı tavsiye ederiz.

Aşağıdaki resimde bir okulda ders planlama ile ilgili yaşanan sıkıntıları özetleyen çizimi bulabilirsiniz. En büyük problemler en önemli fırsatlardır!

ana sayfa resmi.JPG

1 Kasım 2014 Cumartesi günü VKV Koç Özel Lisesi’nde düzenlenecek Sonbahar Öğretmenler Sempozyumun’da da bu konuda bir sunumumuz olacaktır. Ajandanıza not etmeyi unutmayınız!

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER